Fir am Eeschtfall direkt asazbereet ze sinn, hunn d’Funkamateuren hir eege Statioun doheem beschtméiglech equipéiert a prett. Zousätzlech dozou hunn eis Noutfunker e separate Shack just fir Noutfunkzwecker ageriicht. Am Zentrum vum Land geleeën, ass dëse Raum geduecht fir am Noutfall technesch Hëllef am Kader vun der Telekommunikatioun ze leeschten. Zur Verfügung stinn: 1 Kuerzwelleposten, 1 UHF/VHF-Posten, 1 Poste fir d’Koordinatioun.

Um im Ernstfall sofort einsatzbereit zu sein, statten die Funkamateure ihre Station zuhause entsprechend aus und halten diese stets bereit. Jetzt bietet sich eine zusätzliche Möglichkeit: Unsere Notfunker haben sich einen Shack allein für Notfunkzwecke eingerichtet. Gelegen im Zentrum Luxemburgs, dient dieser Raum dazu im Notfall technische Hilfe im Bereich der Telekommunikation zu bieten. Zur Verfügung stehen: 1 Arbeitsplatz für Kurzwelle, 1 Arbeitsplatz für UHF/VHF, 1 Koordinierungsstelle

In order to be immediately ready in an emergency scenario, radio amateurs have their own station at home as well equipped as possible and keep them ready. In addition to this, our emergency communications hams have set up a separate room just for emergency communication purposes. Located in the center of Luxembourg, this room is intended to provide technical assistance in a matter of telecommunications area in case of an emergency situation. There are three workplaces: 1 shortwave, 1 UHF/VHF, 1 coordination unit.

Leave a Reply