Eng Grupp vu motivéierte LARU Member huet um zweeten Nuetsrallye vum CISST zu Stengefort deelgeholl. Bis 4 Auer Moies waren eis Leit um Tour an hunn zesumme mam Funkjoker am Backoffice ëm eng gutt Plaz gekämpft. D’Resultat kommunizéiert den Organisateur zu engem spéideren Zäitpunkt.
Villmools Merci fir d’Representéiere vun der LARU Jessica, Lena, Christophe, Misch, Steve an Tom.

Eine Gruppe motivierter LARU-Mitglieder nahm an der zweiten Nachtrallye des CISST in Steinfort teil. Bis 4 Uhr morgens sind unsere Leute auf Tour gewesen und kämpften zusammen mit dem Funkjoker im Backoffice um einen guten Platz. Das Ergebnis wird der Veranstalter zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.
Besten Dank für das Vertreten der LARU Jessica, Lena, Christophe, Misch, Steve und Tom.

A group of motivated LARU members participated in the second night rally of the CISST in Steinfort. Until 4 o’clock in the morning, our people were on tour and together with the radio joker in the back office, they fought for a good place in the ranking. The organiser will communicate the results at a later time.
Thank you very much for representing the LARU Jessica, Lena, Christophe, Misch, Steve and Tom.