Mir haten d’Éier de Larry Stewart KG5RVR op senger Rees duerch Europa ze begréissen an ze ënnerstëtzen. De Larry ass e passionéierte Funkamateur mam Zil vun historesche Plazen aus (Weltkrich 1&2) mat senger portabler Funkstatioun ze funken. Haut um Larry sengem Openthalt zu Lëtzebuerg hu mir un enger Commemoratiounsfeier deelgeholl, ier mer den historesche WAX Musée souwéi seng Ëmgéigend zu Péiteng besicht hunn. Am Nomëtteg stoungen den amerikanesche Kierfecht an e puer aner historesch Siten um Zäitplang. Net ze vergiessen d’Aktivatioun vun der Funkstatioun vum Larry virum WAX Musée.

Ham Radio Odyssey: https://www.facebook.com/groups/1011345896882763

Wir hatten die Ehre, Larry Stewart KG5RVR auf seiner Reise durch Europa begrüßen und unterstützen zu dürfen. Larry ist ein leidenschaftlicher Funkamateur mit dem Ziel, von vielen historischen Orten (Erster und Zweiter Weltkrieg) mit seiner portablen Funkstation auf Sendung zu gehen. Heute, während Larrys Aufenthalt in Luxemburg, nahmen wir an einer Gedenkfeier teil, bevor wir das historische WAX-Museum und seine Umgebung in Pétange besuchten. Am Nachmittag standen der amerikanische Friedhof sowie einige andere historische Standorte auf dem Programm. Nicht zu vergessen die Aktivierung von Larrys tragbarer Station vor dem WAX-Museum.

Ham Radio Odyssey: https://www.facebook.com/groups/1011345896882763

We had the honor to welcome and support Larry Stewart KG5RVR on his trip through Europe. Larry is a passionate radio amateur with the aim to get on the air with portable equipment from a lot of historic places (WWI & WWII). Today, on Larry’s stay in Luxembourg, we attended a commemoration, before visiting the historical WAX museum as well as its surroundings in Pétange. In the afternoon, the american cemetery and some other historic sites were on the timetable. Not to forget the activation of Larry’s portable station in front of the WAX museum.
Thanks for spending this day with us!

Ham Radio Odyssey: https://www.facebook.com/groups/1011345896882763