Haut de Moie sëtzen eis Kandidaten am Examen, well si all wëlle Funkamateur ginn. Dës super Équipe konnt iwwer déi lescht Woche mat Virbereedungskuere begleet ginn a wäert haut fläisseg d’Froe vum Institut Luxembourgeois de Régulation beäntweren. Mir waarde gespaant op d’Resultater.

Merci dem ILR fir déi angeneem Zesummenaarbecht.

Wëlls Du och Funkamateur ginn? Dëst ass elo nach méi einfach méiglech. Am September 2024 organiséiert d’LARU e Crash Cours Weekend. Mell dech!

Heute morgen sitzen unsere Kandidaten in der Prüfung, da sie alles Funkamateur werden wollen. Diese tolle Mannschaft wurde in den vergangenen Wochen bei unseren Vorbereitungskursen begleitet und wird heute fleissig die Fragen des Institut Luxembourgeois de Régulation beantworten. Wir warten gespannt auf die Ergebnisse.

Besten Dank auch dem ILR für die angenehme Zusammenarbeit.

Du möchtest auch Funkamateur werden? Dies ist jetzt so einfach wie noch nie. Die LARU organisiert ein Crash-Kurs Wochenende für September 2024. Melde dich!

This morning, our candidates are sitting their exams, as they all want to become radio amateurs. We have been supporting this great team over the last few weeks with preparatory courses. Now they are busy answering the questions of the Institut Luxembourgeois de Régulation. We are looking forward to the results.

You want to become a radio amateur too? This is now even easier than before. In September 2024 the LARU organises a crash course weekend. Get in touch!