jump to english
TimeTimeslotTalkgroup
00:00, 06:00, 12:00, 18:0012707
LX LARU
xx:30227077
LX LARU TS2
Weather-Broadcast Schedule

D’LARU Digitalfunkgrupp freet sech, eng nei Funktioun an eisem DMR Digitalfunknetz virzestellen! Ganz houffreg op dësen innovativen Outil, soll de Réseau op engem héijen Niveau betreffend Nëtzlechkeet a Fortschrëttlechkeet gehale ginn.
An dësem Kontext wëlle mir iech de LARU Weather-Broadcaster virstellen, dee mat senger Wieder-Broadcast Funktioun vum Januar 2024 un, landeswäit op eisen DMR Repeater aktiv ass.

Mat dëser neier Funktioun kritt dir all 6 Stonnen um Timeslot 1 an all Stonn um Timeslot 2 déi aktuell Wiederinformatiounen ze héieren. De Broadcast besteet aus enger Sproochuso a gëtt um TS1 ëm 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 an der Talkgroup 2707 (LX LARU) ausgestrahlt. Um TS2 ass de Broadcast jeeweils zur Hallefstonn (xx:30) an der Talkgroup 27077 (LX LARU TS2) ze héieren. Domat ginn och Statiounen am Hytera-Roaming erreecht.

Dës Funktioun gouf entwéckelt, fir d’Funkamateure regelméisseg Wieder-Updates ze bidden, sou datt mir alleguer ëmmer gutt informéiert sinn. D’Wiederdate gi beim staatleche Wiederdéngscht Meteolux ofgeruff.

Die LARU-Digitalfunkgruppe freut sich, eine neue Funktion in unserem DMR-Digitalfunknetz vorstellen zu dürfen! Stolz auf dieses innovative Tool, soll das DMR-Netz hinsichtlich Nützlichkeit und Fortschritt auf einem hohen Niveau gehalten werden.
In diesem Sinne möchten wir den LARU Weather Broadcaster vorstellen, welcher ab Januar 2024 landesweit auf unseren DMR-Repeatern mit seiner Wetterübertragungsfunktion aktiv sein wird.

Mit dieser neuen Funktion hört ihr die aktuellen Wetterinformationen alle 6 Stunden auf Timeslot 1 und stündlich auf Timeslot 2. Die Sendung besteht aus einer Sprachansage und wird um 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 Uhr auf TS1 in der Sprechgruppe 2707 (LX LARU) ausgestrahlt. Auf TS2 ist die Sendung immer zur halben Stunde (xx:30) in der Sprechgruppe 27077 (LX LARU TS2) zu hören. Somit werden auch Stationen im Hytera-Roaming erreicht.

Diese Funktion wurde entwickelt, um Funkamateuren regelmäßige Wetterinformationen zu liefern, damit wir alle immer bestens informiert sind. Die Wetterdaten werden beim staatlichen Wetterdienst Meteolux abgerufen.

The LARU digital radio group is pleased to introduce you to a new function in our DMR digital radio network! Very proud of this innovative tool, it should keep the network at a high level regarding usefulness and progress.
In this perspective, we would like to introduce you to the LARU Weather Broadcaster, which will be active nationwide on our DMR repeaters with its weather broadcast function from January 2024.

With this new function you get to hear the current weather information every 6 hours on Timeslot 1 and every hour on Timeslot 2. The broadcast consists of a voice announcement and is broadcasted on TS1 at 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 via talkgroup 2707 (LX LARU). On TS2, the broadcast can be heard every hour (xx:30) in talkgroup 27077 (LX LARU TS2). This is why stations can also be reached in hytera-roaming operation.

This function was developed to provide ham radio operators with regular weather updates, so that we are all always well informed. Weather data itself is fetched from the state meteorological service Meteolux.